25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat

Oświadczenie o ochronie prywatności – PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna

1. Co obejmuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności?

Oświadczenie o ochronie prywatności sklepu internetowego www.sklep.parkietgliwice.pl ma zastosowanie:

·         w celu realizacji Zamówienia i sprawnego i funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zbieranych automatycznie danych w toku realizacji Zamówienia i/lub wizyty w Sklepie Internetowym;

·         w celu rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

·         gdy odwiedzasz lub korzystasz ze sklepu internetowego www.sklep.parkietgliwice.pl i przekazujesz dane osobowe np. wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając wiadomość e-mail, nawiązując kontakt telefoniczny, subskrybując nasz biuletyn itp.

·         gdy korzystasz z naszych produktów lub usług

·         gdy współdziałasz z PARKIET DOM s.c Chechliński Damian, Figas Anna poprzez inne kanały sprzedaży lub marketingu (np. osobiste spotkania lub wizyty, targi, media społecznościowe itp.

·         Jednocześnie akceptujesz niniejszą Politykę prywatności

2. Kto przetwarza dane osobowe?

Administrator

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna jest Administratorem; określa cel i środki przetwarzania Twoich danych osobowych i można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • drogą pocztową pisząc na adres: PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna, ul. Jana III Sobieskiego 66, 44-100 Gliwice, Polska

 • telefonicznie pod numerem: +48 32 232-13-67

 • przez e-mail: parkietgliwice@wp.pl  

 • za pośrednictwem strony internetowej: www.sklep.parkietgliwice.pl

Podmiot przetwarzający

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna wyznacza podmioty przetwarzające dane. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe na żądanie lub w ramach polecenia lub w imieniu PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna przy czym jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane?

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna oświadcza, że ​​gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są istotne lub niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. W zależności od tych celów PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna przetwarza następujące kategorie danych osobowych (lista nie jest wyczerpująca):

 • Twój adres email;

 • Twoje imię i nazwisko

 • Adres zamieszkania, adres dostawy, adres do wystawienia dokumentu księgowego

 • Twój numer telefonu;

 • Nazwa przedsiębiorcy oraz NIP, w przypadku przedsiębiorców

Usługodawca oświadcza, że podanie powyższych danych oznaczonych w sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia lub rejestracji konta klienta.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?

 • z powodu wdrożenia umowy zawartej lub czynności poprzedzających zawarcie umowy podczas składania przez Ciebie zlecenia zakupu i/lub usługi;

 • ze względu na uzasadnione zainteresowanie PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna, aby pomóc Ci w zakresie naszych produktów lub usług;

 • w celu informacji o produktach i promocjach na towary i usługi świadczone przez PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna

 • ze względu na Twoją zgodę i wyraźną akceptację tego Oświadczenia o zachowaniu prywatności.

 5. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • sprzedaży Klientom Towarów oraz świadczenia Klientom usług, oraz ich dostawy

 • obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta

 • aby zapewnić Ci bezpieczne, optymalne oraz osobiste zakupy i obsługę;

 • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu internetowego

 • do zarządzania relacją umowną z klientem, w tym ofertowania, fakturowania i wsparcia lub realizacji zleceń;

 • aby informować Cię o naszych ulepszeniach, zmianach, ofertach, promocjach, działaniach itp.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:

·         marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych

·         otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zamówie

6. Kto otrzymuje dane osobowe?

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie dla siebie i dla własnego użytku wewnętrznego. Twoje dane osobowe nie zostaną sprzedane, przekazane ani ujawnione osobom trzecim, chyba że wcześniej dałeś na to wyraźne pozwolenie.

7. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna będzie przechowywać Twoje dane osobowe

 • tak długo, jak będzie to konieczne lub istotne dla zamierzonych celów;

 • w czasie trwania zobowiązania prawnego;

 • do czasu, kiedy zostanie zakończony spór prawny lub dochodzenie w odniesieniu do produktów i usług dostarczanych przez PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna

 • zgodnie z wymogami prawa

8. Jakie masz inne prawa?

 •  Prawo do informacji
  PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna pragnie Cię poinformować za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w możliwie najdokładniejszy sposób na temat przetwarzania Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przetwarzane do uzasadnionych celów w odpowiedni, stosowny, bezpieczny i proporcjonalny sposób; będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne i zawsze z najwyższą troską o ich integralność i poufność.

 • Prawo dostępu do danych
  Masz zawsze prawo sprawdzić zgodność z prawem każdej operacji przetwarzania danych osobowych oraz poprosić PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna o dostarczenie informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców danych osobowych, okres, w którym dane będą przechowywane oraz swoich praw.
  Masz również prawo poprosić PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna o kopię przetworzonych danych osobowych. Kopia ta powinna być udostępniona bezpłatnie, chyba że Twoja prośba jest nieuzasadniona lub nadmierna. W takim przypadku PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna może naliczać koszty administracyjne.

 • Prawo do sprostowania
  Masz prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych lub do uzupełnienia niekompletnych danych składając prosty wniosek do PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna

 • Prawo do usunięcia danych
  Masz prawo do uzyskania od PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna zgody na usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie ma powodu aby nadal je przechowywał. Możesz skorzystać z tego prawa w następujących przypadkach:
   - Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
   - udowodnisz, że PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna bezprawnie przetwarza Twoje dane;
   - Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte, aby zachować zgodności z obowiązującym prawem;
   - wycofujesz zgodę, na podstawie której przetwarzane są Twoje dane osobowe i nie istnieją nadrzędne, uzasadnione podstawy do
     przetwarzania tych danych;
   - z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu
  PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna zastrzega sobie jednak prawo do odrzucenia wniosku o usunięcie danych i nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za to, że skasowane dane osobowe są tymczasowo przechowywane w niewidocznym miejscu.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Masz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych w jednym z następujących przypadków:
   - kwestionujesz dokładność danych osobowych, które zostały przetworzone przez PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  a PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna otrzymał rozsądny termin na sprawdzenie poprawności danych osobowych;
   - udowodnisz, że przetwarzanie danych przez PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  było niezgodne z prawem i zażądałeś ograniczenia ich użycia;
   - PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  nie potrzebuje już danych, ale są one wymagane przez Ciebie w celu ustalenia roszczenia prawnego;
   - z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach "marketingu bezpośredniego PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile nie wykaże, że jest przekonujący powód do ich przetworzenia, który unieważni Twoje prawa i wolności. W takim przypadku zostanie to Państwu również przekazane.

 • Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo do otrzymywania danych, które przekazałeś PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna   w oparciu o pozwolenie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie oraz do ponownego wykorzystania ich do innych usług, a tym samym przeniesienia danych do innego administratora, chyba że jest to technicznie niewykonalne.

 • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego podejmowania decyzji
  Masz prawo sprzeciwić się decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu - bez ingerencji człowieka - które znacząco wpływa na Ciebie lub wywołuje skutki prawne. PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  oświadcza, że ​​nie podlegasz automatycznemu podejmowaniu decyzji
  w żadnej z czynności związanych z przetwarzaniem danych przez PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  

9. W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw?

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, musisz przesłać pisemny wniosek i dowód praw do danych do PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  korzystając z jednego z następujących kanałów:

 • listem poleconym do: PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  ul. Jana III Sobieskiego 66, 44-100 Gliwice, Polska

 • przez e-mail na adres: parkietgliwice@wp.pl

10. Z jakich plików "cookies" korzystamy?

Podczas odwiedzania strony internetowej PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  możliwe jest, że niektóre pliki "cookies" zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu podczas korzystania ze strony internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików "cookies".

11. Jak złożyć skargę?

Jeśli masz zastrzeżenia co do przetwarzania Twoich danych osobowych, będziemy wdzięczni, jeżeli skontaktujesz się z nami bezpośrednio za
pośrednictwem jednego z kanałów kontaktowych określonych w artykule 9, abyśmy mogli sami rozwiązać ten problem.
Ponadto masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych korzystając z tego linku https://giodo.gov.pl/579.

12. Czy to Oświadczenie o zachowaniu prywatności może się zmienić?

PARKIET DOM s.c. Chechliński Damian, Figas Anna  zawsze ma prawo w dowolnym momencie uzupełnić lub zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności.
W takim przypadku zmiany będą miały natychmiastowy skutek po ich publikacji na stronie internetowej. Należy regularnie przeglądać niniejszą Politykę zachowania prywatności, aby dowiedzieć się o jej zmianach. Kontynuacja umowy lub korzystanie z naszej strony internetowej lub usług będzie traktowane jako akceptacja wszelkich zmian wprowadzonych do aktualnej Polityki zachowania prywatności.

13. Właściwe prawo i właściwość sądu

Niniejsze Oświadczenie o zachowaniu prywatności podlega przepisom ustawowym i wykonawczym Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć